Tagget med informasjonssøking

Finn fagressurser for DITT fag

328 views 23. mars 2021

Effektiv og opplysande veiledning i korleis du som student eller tilsett kan finne oppdaterte og kvalitetssikra fagressursar som er aktuelle for akkurat ditt fag.

What and where – how to find the information you are searching for

214 views 8. september 2020

What kind of information do you need, and where do you best search for it.

Field searching

109 views 8. september 2020

What is field searching and how do you use it

Phrase searching

155 views 8. september 2020

What is phrase searching and how do you use it

Truncation

145 views 8. september 2020

Searching techniques: What is truncation and how do you use it

Å veilede i litteratursøk

173 views 4. august 2020

Denne videoen er mer enn 2 år gammel Å utfordre studenten til å finne relevante forskningsartikler ut fra kliniske problemstillinger opplevd i praksis er noe Julianne Kvernstuen har gode erfaringer med.

Litteratursøk under praksisoppholdet

116 views 4. august 2020

Denne videoen er mer enn 2 år gammel Julianne Kvernstuen forteller om hvordan hun gir studenter studieoppgaver under praksisoppholdet ved å la dem ta utgangspunkt i reelle situasjoner og deretter bruke oppslagsverk til å finne frem til oppdatert kunnskap.

Kilder til nyttig kunnskap

174 views 4. august 2020

Denne videoen er mer enn 2 år gammel Det er mange steder man kan gå for å finne forskning og andre typer skriftlig kunnskap. Ingrid Soltvedt presenterer her noen av de kunnskapskildene hun oftest bruker.

Søketeknikk: Frasesøk

1.163 views 2. juli 2020

Frasesøk kort fortalt.

Finne artikkel i Oria

1.147 views 8. april 2020

Modul 5.4 Cinahl ved biblioteket video 4 av 4

320 views 24. mars 2020

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.