Tagget med høyre

SAMSVAR - Hva koster et verdig liv? Fattigdom i dagens Norge

77 views 21. mai 2019

I Norge er det få som sulter, og de fleste har et sted å bo. Likevel er mange ekskludert fra samfunnets fellesskap fordi de mangler penger. I dette SAMSVAR-seminaret ser vi nærmere på hvordan vi definerer fattigdom i velferdsstaten Norge og presenterer et forbruksbasert mål på fattigdom. Dette er et nytt mål på fattigdom som skal gi et konkret...

Broen til Framtiden 2015 6/23 - Hvordan skal politikerne legge til rette for klimajobber?

422 views 8. august 2016

Diskusjon med Nikolai Astrup, Høyre og Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet