Tagget med grunnskolelærerutdanningen

Tegnspråk i lærerutdanningen

383 views 10. februar 2023

Videoen gir et innblikk i fordypningsfaget norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk ved grunnskolelærerutdanningen, og retter seg mot studenter som skal gjøre et fagvalg.