Tagget med funksjonsnedsettelse

Forskningsprosjekt: Tilgang til og bruk av stønader og tjenester

1.036 views 3. januar 2024

Forsker Kaja Larsen Østerud og stipendiat Sigurd Eid Jacobsen ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA presenterer enkelte funn ved sin forskning.