Tagget med flyktninger

Lærerrollen

37 views 13. april 2023

Hvordan ser lærere med utdanning fra land utenfor EU/EØS på lærerrollen i Norge?

Fortsetter den akademiske dugnaden

291 views 13. januar 2021

Akademisk dugnad startet i 2015 som et felles initiativ i universitets- og høyskolesektoren. OsloMet er nå den eneste institusjonen i Norge som fortsatt driver prosjektet som bidrar til integrering av flyktninger og asylsøkere i høyere utdanning og i samfunnet generelt.