Tagget med dennis mckerlie

Fra vugge til grav – konturene av en aldersnøytral velferdsstat

289 views 25. mai 2022

I denne videoen tar forsker Axel West Pedersen opp spørsmål knyttet til rettferdighet og fordeling av tjenester og penger mellom to utsatte grupper i befolkningen – de eldre og barnefamiliene.