Tagget med databaser

UB informerer

120 views 11. august 2020

UB viser sine utlånssteder

Kilder til nyttig kunnskap

41 views 4. august 2020

Det er mange steder man kan gå for å finne forskning og andre typer skriftlig kunnskap. Ingrid Soltvedt presenterer her noen av de kunnskapskildene hun oftest bruker.

Kunnskapspyramiden og eksempler på kilder

160 views 24. mars 2020

Denne filmen er laget for deg som holder på med bacheloroppgaven i sykepleie. En bibliotekar fra Helsefagbiblioteket viser deg de ulike nivåene av helsefaglig forskning som illustrert i Kunnskapspyramiden, og hvordan du velger hvilke kilder/databaser du bør søke i.

Søketeknikk: Finn informasjonen du er ute etter

3.149 views 9. mai 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Multimodal læringsressurs i kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring

597 views 31. januar 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Peter Haakonsen presenterer prosjektet "khdele", som dreier seg om å utvikle en åpen database hvor man kan søke etter lærestoff i kunst og håndverk.

Tilgang hjemmefra til læringssenter og biblioteks ressurser

620 views 26. mars 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.