Tagget med av-utstyr

Utlån av audiovisuelt utstyr på OsloMet

184 views 23. april 2024

Alle ansatte og studenter ved OsloMet kan låne audiovisuelt utstyr av Medieseksjonen, gjennom Universitetsbibliotekets utlånsportal. Utlånstiden er 1 uke og utlånsskranken er i 2. etg i Pilestredet 48. Her er link til alt utstyret.

UB informerer

324 views 11. august 2020

Universitetsbiblioteket viser sine utlånssteder