Tagget med 2017

Klinisk observasjon - Puls / frekvens

1.574 views 12. mars 2018

Publisert 2018

Klinisk observasjon - Saturasjonsmåling

1.654 views 12. mars 2018

Publisert 2018

Klinisk observasjon - Respirasjonsfrekvens

2.115 views 12. mars 2018

Publisert 2018

Klinisk observasjon - Blodtrykk

1.809 views 12. mars 2018

Publisert 2018

Klinisk observasjon - Introduksjon

1.370 views 12. mars 2018

Publisert 2018

Diagnostic medical ultrasound

510 views 26. februar 2018

Published 2018

Ultrasound - Basic Physics, Ultralyd - en innføring

660 views 26. februar 2018

Published 2018 Ultralyd

Ultrasound, how to do it - Ultralyd, hvordan gjøre det

654 views 26. februar 2018

Published 2018

CT Protocols

603 views 26. februar 2018

Published 2018

CT Protocols

486 views 26. februar 2018

Published 2018 Stroke imaging protocols

Statistikk: Varians og standardavvik

4.816 views 13. desember 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 3 av 6. Førsteamanuensis Lene Berge Holm snakker om varians og standardavvik. Dette er èn av seks videoer hvor statistikk blir forklart på en enkel måte.