Studenters opplevelse av sammenheng mellom teori og praksis