Sirkulasjonsforstyrrelser

Del 1/3 i avsnittet om sirkulasjonsforstyrrelser. Undervisningsfilm i sykdomslære (Bachelornivå).