SENSIBILITETSUNDERSØKELSE overflatiske sansekvaliteter

Publisert 2016

Samarbeid mellom Høgskolen i Oslo, Ullevål Universitetssykehus, diakonhjemmet sykehus

Prosjektansvarlige:

  • Unni Sveen (HiO og Ullevål Universitetssykehus)
  • Mali Melhus (HiO)
  • Ingvild Kjeken (HiO og diakonhjemmet sykehus)

Tilrettelegging: Brian Ellingham (HiO)

Produksjon: AV-tjenesten HiO.