Sammenheng mellom arbeid og helse

Universitetslektor i ergoterapi, Vigdis Holmberg, presenterer tre modeller som viser sammenhengen mellom arbeid og helse.

Lengde:

06:55 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

2018, Antonovsky, Arbeid, Ergoterapi, Helse, Karasek, Siegrist, Utekstet, Vigdis holmberg



Embed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd



Last ned undertekst