Radikalisering: Hva er vi villige til å ofre for sikkerheten?

28. november lanseres forskningsrapporten «Risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer i Norden» på Litteraturhuset i Oslo.

Hvordan balansere samfunnsvern versus personvern?

Risikovurderinger av radikaliserte individer har blitt et sentralt virkemiddel for å forebygge voldelig ekstremisme.

Men hvordan utarbeides risikovurderinger i Norge og i de andre nordiske landene i dag?  Og hvordan bør man gjøre det fremover?

Hvilken informasjon trengs, og hvilken informasjon er tilgjengelig?

Bør vi i Norge tillate mer informasjonsdeling fra helse- og sosialtjenestene til politiet for å styrke risikovurderingene slik som i Danmark? Rapporten kaster lys over disse temaene.

Rapporten belyser også arbeidet med å støtte radikaliserte individer tilbake til et samfunn basert på liberale demokratiske prinsipper.

Hvilke endringer ønskes, og hvordan arbeider man for å få det til? Hvordan vektlegges beskyttelse av samfunnet og støtte til den enkelte i arbeidet med reintegrering? Hva står man som radikalisert person utenfor, og hva skal reintegreringen føre personene tilbake til?