Pride House: Skeive perspektiver i høyere utdanning

Publisert 2017

Er skeive perspektiver integrert i høyere utdanning i Norge i dag? I hvilken grad er maktkritiske og interseksjonelle perspektiver inkludert i programplaner og pensum?

Åse Røthing fra HiOA og Elisabeth Engebretsen fra STK/UiO presenterer en foreløpig kartlegging av i hvilken grad denne typen perspektiver er inkludert i høyere utdanning i den norske konteksten.

Janne Bromseth, som i flere år har jobbet med å utvikle normkritisk pedagogikk i Sverige, innleder om arbeidet med å inkludere skeive perspektiver i høyere utdanning i den svenske konteksten.