OsloMet - Kvinnedagen 2022

Oslomet sin markering av Kvinnedagen 2022