Oppmelding av saksfremlegg

Publisert 2020

Oppskrift på hvordan man melder opp saksfremlegg i Møte- og utvalgsmodulen.

  1. Opprette saksframlegg og legge til riktig utvalg
  2. Gjør saksframlegg ferdig til behandling i utvalg
  3. Send saksframlegg til sakspart
  4. Hvordan ser jeg om saksframlegg er meldt opp i møte