Norsk APAstil i EndNote

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Informasjonsvideo om hvordan man installerer norsk versjon av APA-stilen i EndNote.