Nervesystemet og hjernen

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Førstelektor Mona Elisabeth Meyer's miniforelesning om nervesystemet. Dette er del 1 av 2. Filmen inngår i det digitale læreverket Anatomi og Fysiologi (AFB-kurset) i Bokskapet. Se bokskapet.oslomet.no for mer informasjon.