Naturvitenskapelige helsefag

Omkrystallisering

651 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man kan gjøre en omkrystallisering.

Kohortestudier vs Kasus kontroll-studier

987 views 23. november 2018

Her gjennomgås hovedforskjellene på kohortstudier og kasus-kontroll-studier. Denne videoen er på bachelornivå.

Kohortstudier vs. kasus-kontroll-studier for viderekommende

838 views 23. november 2018

Denne gjennomgangen er for viderekommende som alt kjenner til kohortstudier og kasus-kontroll-studier. ELI-PRO står for Explain Like I'm Professional. Det gjennomgås hvordan man beregner effekt i de ulike studiene. Stikkord er odds ratio, og relativ risiko.

Kasus-kontroll-studier

956 views 23. november 2018

Dette er en ELI5-video, det står for Explain Like I'm Five, så her får man en enkel forklaring på hva en kasus-kontroll-studie er.

Hva er en kohortstudie?

470 views 23. november 2018

ELI5 står for Explain Like I'm Five, så her får man en veldig lettfattelig forklaring på hva en kohortstudie er.

Tørking med magnesiumsulfat

263 views 30. november 2018

Videoen viser tørking med magnesiumsulfat.

Titreringsteknikk

221 views 30. november 2018

Videoen viser titreringsteknikk.

Bruk av skilletrakt

305 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en skilletrakt.

Bruk av målekolbe

157 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruer en målekolbe.

Bruk av fullpipette

237 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en fullpipette.

Vakuumfiltrering

330 views 30. november 2018

Videoen viser vakuumfiltrerings-teknikk.

TLC

247 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man utfører en TLC analyseteknikk.