Midt i storbyen - Kirsten Røvig Haaberg om OsloMet historie

Kirsten Røvig Haaberg forteller om OsloMets innplassering i byen og tilhørighet til nærområdet. St. Hanshaugens historie.