Midt i storbyen - Kirsten Røvig Håberg om OsloMet historie

Kirsten Røvig Håberg forteller om OsloMets innplassering i byen og tilhørighet til nærområdet. St. Hanshaugens historie.