Merking av glassutstyr

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Sikkerhet på bioingeniør lab