Mary Ann Danowitz om mangfold

Publisert 2016

Mary Ann Danowitz, fra North Carolina State University, snakker med Curt Rice i forkant av konferansen Mangfoldsledelse i akademia.