Mary Ann Danowitz om mangfold

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Mary Ann Danowitz, fra North Carolina State University, snakker med Curt Rice i forkant av konferansen Mangfoldsledelse i akademia.