Lunsjpåfyll: Transpersoner og personer med kjønnsinkongruens i arbeidslivet

Camilla Stub Lundberg (AFI) og Anniken Sørlie (Institutt for sosialfag) presenterer funn fra forskningsprosjektet "Transpersoner og personer med kjønnsinkongruens i arbeidslivet i statlig tariffområde".

Hvilke erfaringer har transpersoner og personer med kjønnsinkongruens i arbeidslivet og hvordan skape inkluderende arbeidsplasser?

Arrangør: Lunsjpåfyll ved Universitetsbiblioteket.