Lunsjpåfyll: Fokus på helseteknologi

Publisert 2019

The presentation about co-design in clinical care will be held in English.

Stipendiat Laila Steen fra Produktdesign vil presentere sitt

Forskningsprosjekt om med-design i klinisk helsetjeneste.

Dette prosjektet utforsker hvordan en menneskesentrert designtilnærming kan benyttes til å designe helsetjenester der brukernes behov står i sentrum.