Lunsjpåfyll: Fokus på helseteknologi

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. The presentation about co-design in clinical care will be held in English.
Stipendiat Laila Steen fra Produktdesign vil presentere sitt
Forskningsprosjekt om med-design i klinisk helsetjeneste.
Dette prosjektet utforsker hvordan en menneskesentrert designtilnærming kan benyttes til å designe helsetjenester der brukernes behov står i sentrum.