Lunsjpåfyll: En jødisk familiehistorie: bokbad med Vera Berg

Forfatteren forteller om den jødiske familien Abrahamsen gjennom krig og fred, antisemittisme og forfølgelse.

Boken «Abrahamsen. En jødisk familiehistorie» er fortellingen om en av de store jødiske familiene i Trondheim – Salomon og Mirjam og deres elleve barn.

Forfatteren Vera Berg er gift inn i tredje generasjonsledd av familien Abrahamsen. Opptaket viser Vera Berg i samtale med redaktør, Sverre M. Nyrønning.

Boken tar for seg en jødisk families daglige og religiøse liv i Norge før annen verdenskrig, og om hvordan familien gradvis ble integrert og slo rot i Norge. Krigen førte til at familien måtte forlate hus og hjem.

Selv om den nærmeste familien hadde overlevd krigen, hadde de mistet nesten 70 nære og fjerne familiemedlemmer fra fire til 70 år. Hvorfor overlevde alle i denne grenen av familien? Hadde de spesielle forutsetninger for å overleve? Historien mangler ikke dramatiske høydepunkter: Spektakulære fluktruter ble tatt i bruk, én ble arrestert, men greide å flykte, én satt i konsentrasjonsleir, og kom fra det på mirakuløst vis.