Lunsjpåfyll: Digital historiefortelling

Publisert 2016

Vil du lære hvordan du lager en digital fortelling? Eller kan det tenkes at studentene kan bruke dette i sin praksis? En digital fortelling kan brukes som en arbeids- og dokumentasjonsmåte for studenters praksisrefleksjon. Her får de anledning til å fordype seg i egne erfaringer, få tilbakemeldinger fra lærere og medstudenter og til å få nye erkjennelser om egne erfaringer gjennom å se hverandres ferdige fortellinger.

Digitale fortellinger kan også brukes til å formidle et saksinnhold med utgangspunkt i et personlig engasjement. Her vil vi få frem forskernes drivkraft og faglige engasjement som et supplement til og introduksjon til akademiske artikler.

Digital historiefortelling vil også bli presentert, både arbeidsprosessen og de ferdige fortellingene. Fortellingen støttes av fotografier, tegninger, lyd, videoklipp og andre illustrasjoner. Og ikke minst: fortellingen redigeres i enkle redigeringsprogram, det kreves ikke ekstra programvare eller spesialkompetanse.

Foredragsholder Grete Jamissen er dosent ved Medieseksjonen og har vært prosjektleder for arbeidet med digital historiefortelling på HiOA.

Fredag 13. mai, 2016