Klinisk observasjon - Temperatur

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.