Internasjonal studentmobilitet ved et veiskille? Del 2 av 2

Hva påvirker studentstrømmene til og fra Norge? Og hvilket utbytte har studenter av opphold i utlandet?

Pandemi, krig i Europa, og økende fokus på bærekraft er forhold som påvirker internasjonal studentmobilitet, og i Norge er studieavgifter for internasjonale studenter fra land utenfor Europa i ferd med å bli innført. Hvilke implikasjoner har disse forholdene for studentstrømmene til og fra Norge, for norske læresteder og for samfunnet generelt? Og hvilket utbytte har studenter av opphold i utlandet? Dette er blant spørsmålene som stilles på en heldagskonferanse ved OsloMet 20. april.