Hvordan dele EndNote-bibliotek?

Universitetsbiblioteket går gjennom korleis de, steg for steg, kan dele EndNote-bibliotek når de skal skrive eller arbeide saman.
De viser også korleis synkronisering av EndNote-bibliotek fungerer.