Hvordan bli sexolog?

Spesialist i Sexologisk rådgivning-NACS
Spesialist i Seksualitetsundervisning og opplysning-NACS
 Tore Holte Follestad 

Masteremne: Seksuell helsekompetanse 
Institutt for Atferdsvitenskap