Heterofile antistoffer i immunoassay -3/4

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Video 3 av 4. Høgskolelektor Karin Andresen forklarer hva en bioingeniør kan gjøre for å avklare om det er heterofile antistoffer i en prøve.