Heterofile antistoffer i immunoassay - 4/4

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Video 4 av 4. Høgskolelektor Karin Andresen forklarer hvilke krav bioingeniører bør stille til leverandør av apparat.