Heterofile antistoffer i immunoassay - 1/4

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Video 1 av 4. Høgskolelektor Karin Andresen presenterer et case om heterofile interferenser i immunoassay.