Grunnleggende sykdomslære

Laget for bachelorstudenter ved fakultet for helsevitenskap, OsloMet - Storbyuniversitetet.