Grunnleggende begreper i statistikk

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Her forklares statistiske begreper som verdi, variabel (nominalnivå, ordinalt nivå og intervallnivå) og variableanalyse (frekvenser, sentraltendens og spredning)