Galleblære

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.