Eva Balke – førskoleutdanningens utvikling

Pilestredet 48 er oppkalt etter Eva Balke (1920-2002), som på midten av 1900-tallet utviklet videreutdanning for førskolelærere i Norge. Hennes innsats gjorde at barnehagepedagogikken ble satt på lik linje som andre fag. 

Fortalt av Førstelektor Kirsten Røvig Håberg.