Ellen Ewald om forskjeller i ledelseskultur

Publisert 2016

Ellen Ewald snakker med Vibeke Horn om forskjeller i norsk og amerikansk ledelseskultur.