Dovland om høyskolenes siste 20 år

Publisert 2017

Historieprosjektet ved HiOA intervjuer om tiden fra høyskolesammenslåingene i '94 og frem til 2015, da intervjuet ble gjort.

Hensikten med intervjuene har vært å belyse forhold som vedkommende har vært aktør og deltaker i, slik at dette kan være et bidrag til historien om HiOA og spesielt dens forhistorie.

Tor-Inge Dovland, rektor NKSH 1983-86, Kjellerstiftelsen, høgskoledirektør HiAk fra 1994, intervjues om denne perioden.

Dette er et av 45 videointervjuer som ble tatt opp våren 2015. Intervjuene er bakgrunn for dokumentasjonen til historien om Høgskolen i Oslo (HiO) 1994-2011, Høgskolen i Akershus (HiAk) 1994-2011 og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 2011- 2019.

De som er intervjuet har på ulike måter deltatt i denne historien til de to høgskolene som ble etablert i 1994.

Arbeidet med organisering av intervjuene er gjort av Åsulv Frøysnes. Intervjuene er gjort av Bjørn Riiser og Medieseksjonen har stått for den tekniske gjennomføringen og etterarbeidet.

Stor takk til de som har bidratt ved å stille til intervju.