Denne teknologien kan hjelpe rullestolbrukere

Studenter ved elektroingeniørutdanningen jobber med en spesiell type teknologi.