Bekreftelsestendens

Forklarer kort hvordan bekreftelsestendensen (confirmation bias) påvirker deg.