Barnehagelærerstudenter på Nærsnes

Publisert 2019

Film til engelske nettsider om barnehagelærerstudenter som deltar i et kurs på Nærsnes, og setter opp et skuespill i naturen.