Aterosklerose: diagnostikk og etiologi

Del 2/3 i avsnittet om sirkulasjonsforstyrrelser. Undervisningsfilm i sykdomslære (Bachelornivå)