Anna Cathrine Sethne - utvikling av pedagogikk og læremåter

Pilestredet 42 er oppkalt etter pedagogen og skolelederen Anna Cathrine Sethne, (1872 - 1961) som hele livet arbeidet med å forbedre elevers arbeids- og læremåter. Hun var opptatt av elevene ikke skulle oppleve lærerne som autoritære, og skolen som et streng og stivt sted. Anna Sethne var overlærer ved Sagene skole fra 1919 til 1938, i en tid da få kvinner hadde slike lederverv. Hun jobbet for at barna lærte gjennom erfaring, og at lærerne samarbeide med og veilede barn, framfor å bestemme. 

Fortalt av Førstelektor Kirsten Røvig Håberg.