Anatomiske plan og posisjoner

Publisert 2020

Tora Fjeld Homme forklarer kroppens koordinatsystem. Anatomiske plan og posisjoner som brukes i medisin og helsefagene.