Aktiv isolert bevegelse av MCP-leddet i tommelen

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.