6 av 7: Seteleie

Overlege Thorbjørn Steen ved OUS går gjennom prosedyre for setefødsel. Videoen er laget for ambulansepersonell, og tar utgangspunkt i fødsler som skjer utenfor sykehus.

Dette er video 6 av 7 i en videoserie produsert av Ole Kristian Andreassen for OUS.