5 av 7 Digital historiefortelling konferanse 2014 - Hva forteller bildet?

- Se, akkurat slik var det.

Carsten Ohlmann forteller om fotografiets muligheter og umuligheter.
I forelesningen kommer han inn på bl.a. tolkning av fotografiet, dets påvirkningskraft og muligheter til manipulering samt historie.
Er du interessert i foto, vil denne videoen gi deg ny informasjon.

Dette er fra en nasjonal konferanse om digital historiefortelling i høyere utdanning, arrangert på HiOA i 2014 av Sissel Langfjord og Grete Jamissen. En konferanse for erfaringsdeling og faglig påfyll.