4 av 7: Normal forløsning

Overlege Thorbjørn Steen ved OUS går gjennom et normalt forløsningsforløp. Videoen er laget for ambulansepersonell, og tar utgangspunkt i fødsler som skjer utenfor sykehus.

Dette er video 4 av 7 i en videoserie produsert av Ole Kristian Andreassen for OUS.